NvM Image
Home » Zorgverzekering

Zorgverzekering

Wie in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor de kosten van medische zorg. Vandaar ook dat de overheid zich zo nadrukkelijk met de zorgverzekering, de uitvoering, zorgverleners, het basispakket, de premie, de hoogte van het eigen risico en nog veel meer bemoeit.

Recht op zorgverzekering

Ook al heeft iedereen de plicht om een zorgverzekering te hebben en te betalen, het is een recht om goed verzekerd te zijn tegen medische kosten. In Nederland is dit historisch bij wet geregeld, waarbij de overheid door de jaren heen op verschillende manieren vorm heeft gegeven aan de zorgverzekering. De actuele basisverzekering biedt voor iedereen dezelfde dekking, waarin de meest noodzakelijke vergoedingen voor mensen van alle leeftijden zijn opgenomen. Denk hierbij aan huisartsbezoek, tandartskosten (tot leeftijd van 18 jaar) en ziekenhuisopname (bijvoorbeeld na een ongeval). Het vergoedingenpakket van de basis zorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk, maar de premie kan verschillen.

Aanvullende zorgverzekering

Wie zich op basis van gezinssituatie, leefstijl of levensfase aanvullend wil verzekeren voor bijvoorbeeld tandartskosten (vanaf 18 jaar), extra behandelingen fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, kan hiervoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Als aanvulling op de basisverzekering bieden de verschillende zorgverzekeraars hiervoor uiteenlopende aanvullende verzekeringen aan. Om te weten welke aanvullende zorgverzekering het beste aansluit bij jouw wensen, zullen de aanbiedingen van de verschillende zorgverzekeraars kritisch met elkaar moeten worden vergeleken.

De zorgverzekering vergeleken

Zo helder en uniform als het basispakket van de zorgverzekering, zo divers zijn de aangeboden aanvullende zorgverzekeringen. Die prijzen de zorgverzekeraars aan via hun eigen websites, maar wie in dit online oerwoud van premies en vergoedingen het overzicht wil bewaren, kan beter gebruik maken van een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite biedt de mogelijkheid om uit het uitgebreide aanbod een weloverwogen keuze te maken van de aanvullende zorgverzekering die het beste bij de eigen situatie past. Op basis van persoonlijke criteria, die de gebruiker invoert, toont de vergelijkingssite de meest optimale mogelijkheden met bijbehorende prijskaartje. In de meeste gevallen is de zorgverzekering van jouw keuze direct via de vergelijkingssite af te sluiten. Soms is hieraan ook nog een voordeel verbonden in de vorm van een premiekorting, zoals op onze website.

Elk jaar opnieuw zorgverzekering kiezen

De looptijd van een zorgverzekering bedraagt één kalenderjaar. Elk jaar opnieuw is men vrij om van zorgverzekeraar te wisselen, wat je de gelegenheid geeft om de dekking van de aanvullende zorgverzekering af te stemmen op jouw wellicht gewijzigde wensen en behoeften.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening