AvD Image
Home » Ziekteverzekering

Ziekteverzekering

Ziekteverzekering is een ander woord voor de zorgverzekering. Het woord ziekteverzekering wordt onder meer in België regelmatig gebruikt. De zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Men bepaalt zelf bij welke zorgverzekeraar men een zorgverzekering afsluit.

Basispakket ziekteverzekering

Het basispakket van de ziekteverzekering vergoedt voor het grootste deel de kosten van de gezondheidszorg. De overheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor het basispakket. Dat betekent dat ze u voor het basispakket moeten accepteren, ongeacht uw leeftijd of gezondheidssituatie.

Aanvullend pakket ziekteverzekering

De aanvullende zorgverzekering mag men vrij afsluiten; hiervoor geldt geen verplichting in Nederland. Wel kan het zo zijn dat er een acceptatieprocedure geldt voor de aanvullende ziekteverzekering. Men moet dan richting de verzekering enkele vragen beantwoorden met betrekking tot het medische verleden.

De zorgverzekering zoals wij hem momenteel kennen, bestaat pas sinds 2006. Daarvoor kenden we in Nederland het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering. Ondanks diverse veranderingen in het zorgstelsel zijn de zorgkosten ieder jaar gestegen. Meer dan de helft van de zorgkosten komt van huisarts- en ziekenhuisbezoeken en daarmee samenhangende zorg.

Het is belangrijk dat de zorgkosten beheersbaar blijven. Dit betekent dat het niet zo kan zijn dat wij in Nederland straks meer dan de helft van ons inkomen betalen aan zorgpremie, omdat de premie zo enorm is gestegen. Natuurlijk is niet alleen de premie een heikel punt. De premie wordt namelijk opgebouwd uit diverse variabelen en wordt aan de hand van verschillende ontwikkelingen ieder jaar bijgesteld. Een van deze variabelen komt voort uit de kosten die zorgverleners bij de zorgverzekeraars declareren voor bepaalde behandelingen. Als een ziekenhuis opeens een hoger bedrag declareert bij een verzekeraar waar zij het vorige jaar nog de helft van dat bedrag indienden voor dezelfde behandeling, dan rijst de vraag waar deze verhoging vandaan komt en wie daarvoor moet opdraaien.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening