AvD Image
Home » Ziekenfonds

Ziekenfonds

De term ziekenfonds dateert uit de tijd voor de introductie van één basisverzekering voor alle Nederlanders (2006). Iedereen onder een bepaalde inkomensgrens was toen verplicht verzekerd via het ziekenfonds van de overheid. Mensen met een inkomen boven die grens waren 'particulier' voor ziektekosten verzekerd bij een zorgverzekeraar. Met het plaatsmaken van het ziekenfonds voor de basisverzekering is iedereen tegenwoordig verzekerd via een vrij te kiezen zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraars bieden zowel de basisverzekering als aanvullende verzekering voor ziektekosten aan.

Het ziekenfonds voorbij

Waar mensen met een lager inkomen vroeger automatisch via het ziekenfonds verzekerd waren, staan zij tegenwoordig voor dezelfde keuze als mensen met een hoger inkomen: welke zorgverzekeraar kies ik voor mijn basisverzekering? In deze keuze spelen verschillende argumenten mee, zoals hoogte van de premie en het aanbod van aanvullende verzekeringen. Maar ook de persoonlijke voorkeur voor een bepaalde verzekeraar en een eventuele premiekorting kunnen van invloed zijn. Anders dan in de tijd van het ziekenfonds hebben de verzekerden van tegenwoordig dus veel te kiezen. En die vrijheid maakt het leven er niet vanzelfsprekend makkelijker op.

Kiezen makkelijker maken

Van één ziekenfonds naar één basisverzekering, maar dan wel met tientallen aanbieders van hetzelfde basispakket, aangevulde met per zorgverzekeraar verschillende aanvullende verzekeringen. Het is een hele kunst om dan het overzicht te bewaren. Gelukkig staat de consument hierin niet alleen en brengen vergelijkingssites het aanbod van de verschillende zorgverzekeraars samen. Zo kan men op onze vergelijkingssite alle basis- en aanvullende verzekeringen van alle Nederlandse zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. Aan de hand van een aantal vragen toont de site u een overzicht van de zorgverzekeringen die het beste bij uw eigen situatie passen. Deze lijst van verzekeringsproducten heeft een rangschikking die is gebaseerd op de beste match in de zin van beste 'value for money'. Bovenaan de lijst staat dus niet de goedkoopste zorgverzekering! Als u uw keuze heeft gemaakt, kunt u deze verzekering in de meeste gevallen direct afsluiten via de vergelijkingssite. Soms geldt daarbij extra voordeel in de vorm van een premiekorting. Op onze site is dit bij een aantal zorgverzekeraars het geval. Zo wordt kiezen, waarvan in de tijd van het ziekenfonds nooit sprake was, toch nog makkelijk(er)!

Ziekenfondspremie

Met het verdwijnen van het ziekenfonds is ook de ziekenfondspremie, die meestal op het salaris werd ingehouden, verdwenen. De tegenwoordige zorgverzekeringspremie voor de basis- en aanvullende verzekering betaalt de verzekerde zelf. Naar keuze kan deze premie per maand of per kwartaal worden betaald. Om de kosten zoveel mogelijk te spreiden kiezen de meeste verzekerden voor maandbetaling.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening