Home » Nieuws » Archief

Nieuws - Archief


13-8-2013 09:04:01

Menzis vergoedt ingreep clusterhoofdpijn alsnog

Met de invloed van social media heeft Menzis aangegeven een eerder afgekeurde zorgaanvraag toch te zullen vergoeden. De ingreep voor de clusterhoofdpijn van Andrea zou experimenteel zijn en in België plaatsvinden. De prijs van de behandeling bedraagt 30.000 euro. De zorgverzekeraar heeft inmiddels aangegeven uit coulance en bij wijze van hoge uitzondering toch over te gaan tot vergoeding.


2-8-2013 09:25:33

Care kan fors besparen op zorgkosten per patiënt

Uit een analyse van het ministerie van VWS blijkt dat organisaties in de langdurige zorg de zorgkosten per cliënt met 14 procent zouden kunnen terugdringen. Deze analyse is afkomstig uit het stimuleringsprogramma In voor zorg!.


1-8-2013 08:40:13

Wetsvoorstel voor zorgdekking buiten Europa uit basispakket

Binnenkort moeten reizigers die buiten Europa reizen een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten.


31-7-2013 09:16:02

NZa presenteert prestaties en tarieven voor GGZ

De basis voor 2014 in de GGZ werd kort geleden gepresenteerd. Dit deed de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door prestaties en tarieven voor de generalistische basis GGZ bekend te maken. Vier prestaties vormen de basis: kort, middel, intensief en chronisch. De arts bepaalt de invulling hiervan.


29-7-2013 08:53:52

SP wil debat over ontslagen thuiszorg

Tijdens het reces dringt de SP erop aan dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk bij elkaar komt om te spreken over de ontslagen die vallen in de thuiszorg. Dit zou opgevallen zijn bij Achterhoekse thuiszorginstelling Sensire. Met een debat hoopt SP-kamerlid Paul Ulenbelt de ontslagen te voorkomen.


26-7-2013 09:30:38

Vangnetregeling voor decentralisatie zorg

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor een financiële vangnetregeling die door de decentralisatie van de beleidsterreinen werk, langdurige zorg en jeugd in de financiële problemen komen.


23-7-2013 09:36:19

Tegemoetkoming mantelzorgers verdwijnt

Uit een brief van staatssecretaris Van Rijn van VWS die zaterdag naar de kamer is gegaan blijkt dat de tegemoetkoming voor mantelzorgers zal verdwijnen. De brief had het onderwerp “Versterken, verlichten en verbinden”.


22-7-2013 09:57:57

Accountants moeten zorgsector helpen

Recent is het Platform Zorg opgezet door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het doel hiervan is knelpunten in de rapportage- en controleketen van de zorgsector te benoemen, analyseren en van een oplossing te voorzien. Aan dit platform nemen zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, toezichthouders en het ministerie van VWS deel.


19-7-2013 08:59:40

Patiënt moet vooraf inzicht in kosten krijgen

Namens de Nationale Ombudsman pleitte Alex Brenninkmeijer de afgelopen week voor het vooraf inzichtelijk maken van de rekening voor medische behandelingen. Met die indicatie zouden patiënten een betere afweging kunnen maken voor het al dan niet ondergaan van een behandeling.


18-7-2013 08:39:33

Schippers: vaker naar huisarts in plaats van ziekenhuis

Patiënten moeten vaker naar de huisarts in plaats van naar het ziekenhuis in de toekomst. De huisarts zou mensen meer moeten leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Voor zorg komt dus een hogere drempel.


17-7-2013 11:13:14

Zorgdeal moet 1 miljard opleveren

Door een positieve afronding van onderhandelingen, zullen de zorguitgaven de komende jaren minder snel toenemen. Minister Schippers heeft becijferd dat er vanaf 2015 ongeveer 1 miljard euro minder uitgegeven zou hoeven te worden.


15-7-2013 08:56:59

Ruim 18.000 zorgtoeslagen stopgezet door afwezigheid zorgpolis

Het ministerie van Financiën zette in maart 18.000 zorgtoeslagen stop, blijkt uit cijfers van staatssecretaris Weekers. Dit is een van de maatregelen om fraudetoeslagen van Oost-Europeanen tegen te gaan. De laatste maanden ontstond hierover ophef. Het ging met name over Bulgaren en Roemenen.


12-7-2013 08:57:30

CZ verliest rechtzaak van Ggz

In hoger beroep heeft zorgverzekeraar CZ een rechtzaak verloren. Het gerechtshof in ’s-Herthogenbosch oordeelde dat patiënten met een naturapolis een flink deel van de zorgkosten vergoed moeten krijgen, ook als zij naar een zorgaanbieder gaan waarmee CZ geen contract heeft. CZ zou daarop hebben aangegeven dat het lastig zou worden om de kosten in de hand te houden en de kwaliteit te waarborgen.


9-7-2013 15:34:02

ONVZ zoekt opnieuw “Het Beste Zorg Idee”

Voor de zesde keer daagt ONVZ Nederland uit om “Het Beste Zorg Idee” te bedenken. De winnaar ontvangt een startkapitaal van 10.000 euro om zijn of haar idee in de praktijk te realiseren.


9-7-2013 08:37:14

Zorgverzekeraars ontdekken minder fraude

Aan de hand van cijfers van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat er vorig jaar minder fraudezaken zijn ontdekt dan de jaren ervoor. Het afgelopen jaar zou het gaan om een bedrag van 3,7 miljoen euro aan fraude, tegenover 7.7 miljoen het jaar ervoor.


8-7-2013 08:58:50

Verzekeraar moet inzicht geven in winstbesteding

Voortaan moeten zorgverzekeraars inzicht gaan geven in de besteding van de winst die zij maken. Dit heeft de Tweede Kamer besloten na een motie van CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om samen met de zorgverzekeraars tot een uniform kader te komen om inzicht te bieden in de besteding van het behaalde rendement.


2-7-2013 13:00:37

Schippers verscherpt beleid wanbetalen zorgverzekering

In de aankomende tijd komen er meer maatregelen om wanbetalers voor wat betreft de zorgverzekering tegen te gaan. Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarin zo veel mogelijk voorkomen en het bevorderen van de uitstroom naar voren komen.


28-6-2013 14:49:11

Kabinet zet mes opnieuw in stijgende zorgkosten

Het opnieuw bezuinigen op de zorgkosten moet honderden miljoenen euro’s extra opleveren. Op dit moment bespreken vertegenwoordigers van ziekenhuizen en artsen met minister Edith Schippers van Volksgezondheid de mogelijkheden.


26-6-2013 12:01:54

Alle psychokwakzalverij uit het basispakket

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is op verzoek van de minister van VWS druk doende om te omschrijven welke vormen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de toekomst nog vergoed zullen worden. Dit omdat de kosten voor de GGZ de laatste jaren fors zijn gestegen, volgens sommigen nog meer dan die voor de algemene gezondheidszorg.

Nieuws 74
24-6-2013 09:02:00

'Zorgsparen voorkomt explosie AWBZ-premie'

De AWBZ-premie loopt op van 12,65 procent nu tot 27 procent in 2060 als de ouderenzorg niet anders wordt gefinancierd. Daarmee lijkt de ouderenzorg nog een grotere kostenpost voor het sociaal stelsel dan de pensioenen. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) pleit er daarom voor geleidelijk een systeem van zorgsparen in te voeren, waarmee iedereen spaart voor de zorgkosten op zijn oude dag.

Nieuws 73
21-6-2013 15:09:00

Patiënt wil zelf dossier beheren

Als het aan de patientenfederatie NPCF ligt, word het voor iedere patiënt mogelijk om zelf in te loggen op hun medische dossier en een mailtje te sturen als er volgens de patiënt iets ontbreekt of niet klopt.

Nieuws 72
21-6-2013 11:26:00

Zorg en Zekerheid doet het goed in 2012

De regionaal georiënteerde zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid uit Leiden sluit het boekjaar 2012 af met een positief resultaat van € 68,2 mln (2011: € 31 mln). Het aantal verzekerden neemt met 9.000 toe tot 405.000.

Nieuws 71
20-6-2013 15:39:00

Kamer wil opheldering over vergoeden spoedeisende hulp

Het besluit om mensen die zonder verwijsbriefje van de huisarts aankloppen bij de spoedeisende hulp toch geen eigen bijdrage van 50 euro te laten betalen, roept vragen op in de Tweede Kamer.

Nieuws 70
19-6-2013 09:25:00

Ziekenhuizen onvoldoende zicht op samenhang risico’s

Volgens een onderzoek van financieel adviesbureau ConQuaestor en vereniging voor medische professionals VvAA hebben ziekenhuizen onvoldoende oog voor de samenhang tussen uiteenlopende risico’s.

Nieuws 69
18-6-2013 15:35:00

Zorginstellingen laks met medische gegevens

Zonder problemen kunnen zorgmedewerkers het dossier inzien van patiënten waarmee zij niets te maken hebben. Het CBP concludeert uit onderzoek bij negen zorginstellingen, dat er te weinig gedaan wordt om dit te voorkomen. De zorginstellingen overtreden hiermee de wet. Bij de instellingen zijn de gegevens van bestuurders vaak wel goed beschermd. Volgens het CBP verdienen patiënten dezelfde bescherming.

Nieuws 68
17-6-2013 09:21:00

Meldactie naar ervaringen medicijngebruikers

De patiëntenfederatie NPCF start een onderzoek naar de eerlijkheid van de verstrekking van medicijnen in Nederland. Dat onderzoek wil de NPCF realiseren door een meldactie naar de ervaringen van medicijngebruikers op te zetten.

Nieuws 67
14-6-2013 09:34:00

Operatieve zorg in helft ziekenhuizen ondermaats

De Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) stelt dat de operatieteams binnen ziekenhuizen de richtlijnen beter moeten naleven. Volgens een onderzoek uit 2012 werkten slechts 4 van de 21 onderzochte ziekenhuizen volledig via het boekje. De inspectie is voornemens om eerder maatregelen te nemen bij het niet naleven van de regels.

Nieuws 66
13-6-2013 09:42:00

Zorg alleen nog voor de rijken?

De langdurige zorg is een van de snelst groeiende kostenposten van Nederland. Het gaat hier om de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zonder dat er actie ondernomen wordt zou deze zorg op termijn onbetaalbaar worden. Hierover werd uitgebreid gesproken in het programma “Debat op 2”.

Nieuws 65
12-6-2013 12:57:00

Ziekenhuizen moeten sterftecijfers publiceren

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer dinsdag gemeld, dat zij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat vragen om regels te maken voor ziekenhuizen om sterftecijfers openbaar te maken.

Nieuws 64
11-6-2013 09:07:00

Hervorming langdurige zorg moet zorgvuldig

Ook zonder fraude en verspilling zou het nog belangrijk zijn om over de langdurige zorg te spreken. Staatssecretaris Martin van Rijn geeft aan dat de Tweede Kamer veel vragen had over de plannen voor de komende tijd rondom de AWBZ.

Nieuws 63
10-6-2013 10:54:00

Nieuwe zorgverzekeraar ANNO12 van start

ANNO12 is een nieuwe coöperatieve zorgverzekeraar die door middel van crowdfunding in het leven is geroepen. Mede door de investering van verschillende particulieren was er voldoende startkapitaal voor de nieuwe zorgverzekeraar.

Nieuws 62
7-6-2013 10:38:00

NZa wil vrije contractering ziekenhuiszorg

De NZa vindt dat de inkoop van ziekenhuiszorg niet langer belemmerd moet worden door bijvoorbeeld een honorariumplafond. Hierdoor zouden verzekeraars niet flexibel genoeg zijn in de inkoop. Minister Schippers vroeg de NZa om advies over het integrale tarief in ziekenhuizen vanaf 2015.

Nieuws 61
6-6-2013 11:08:00

Patiënt heeft geen geld voor behandeling

Negen van de tien huisartsen hebben de afgelopen tijd te maken gehad met patiënten die geen geld hebben voor een behandeling. Dat is de uitkomst van een enquête onder 8500 Nederlandse huisartsen die woensdag 5 juni werd gepubliceerd.

Nieuws 60
3-6-2013 14:00:00

VGZ waarschuwt patiënten voor fraude

Zorgverzekeraar VGZ gaat 1000 cliënten over twee tandartspraktijken een waarschuwingsbrief sturen met betrekking tot het hoge declaratiebedrag van die praktijken.

Nieuws 59
31-5-2013 14:54:00

CZ verscherpt inkoop medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen, zoals stomazakjes, zijn te duur. Dit komt door de hoge winsten die de tussenhandel maakt. Reden voor CZ om deze markt verder open te breken. Omdat deze te hoge prijzen met uw premiegeld worden betaald, verscherpt CZ de inkoop van deze middelen.

Nieuws 59
31-5-2013 09:16:00

CZ bindt strijd aan met medische leveranciers

De zorgverzekeraar CZ wil zelf stomazakjes gaan importeren. Hiermee is het de bedoeling om de tussenhandel aan te pakken. Ook orthopedisch schoeisel wil CZ goedkoper maken en net als Achmea wil CZ niet meer meebetalen aan operatierobots in ziekenhuizen.

Nieuws 58
30-5-2013 16:34:00

Belastinginspecteur mag informatie opvragen bij zorgverzekeraar zonder toestemming

In hoger beroep heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat een belastinginspecteur informatie over een belastingplichtige mag opvragen bij een zorgverzekeraar. Daarbij zou hij de belastingplichtige niet hoeven te informeren.

Kiesgoed
30-5-2013 11:24:00

Wachttijden klantenservice Kiesgoed.nl inzichtelijk

Voor veel klantenservices gelden wachttijden. Dit is bijvoorbeeld een bekend verschijnsel bij overheidsinstanties, telefoon- en internetmaatschappijen, maar ook bij verzekeraars en advieskantoren. Kiesgoed.nl heeft sinds de oprichting al goed gescoord op het contact met klanten, zowel telefonisch als per e-mail. Daarom durft de website nu inzichtelijk te maken wat de wachttijden zijn voor klanten.

Nieuws 57
30-5-2013 10:32:00

Géén oproep tot opzeggen aanvullende verzekering

Reeuwijk, 20130529 -- In ons recente persbericht met de titel 'Duurzame inzetbaarheid wassen neus' uitten wij onze kritiek op overheid en RADAR. Het consumentenprogramma zou kijkers volgens ons hebben 'opgeroepen' om de aanvullende verzekeringen op te zeggen. Bij monde van presentatrice Antoinette Hertsenberg heeft RADAR ons te kennen gegeven nooit een 'oproep' te hebben gedaan.

Nieuws 57
30-5-2013 10:29:00

Duurzame inzetbaarheid wassen neus

REEUWIJK, 20130529 -- Het kabinet wil dat werknemers langer doorwerken - tot minimaal 67 jaar - en stelt de werkgevers verantwoordelijk voor hun blijvend duurzame inzetbaarheid. Van substantiële overheidsmaatregelen om de werkgever hierbij behulpzaam te zijn, is echter geen sprake. Tot overmaat van ramp roept een populair consumentenprogramma Nederlanders op hun aanvullende verzekeringen op te zeggen.

Nieuws 56
29-5-2013 14:48:00

CZ is beste zorgverzekeraar qua online service

Hoeveel eigen risico heb jij nog over? Weet jij informatie over vergoedingen en declaraties makkelijk te vinden? Zorgverzekeraars doen veel moeite om nieuwe klanten binnen te halen, maar hoe is het met hun service gesteld? Vrij goed, zo blijkt uit het grootschalige gebruikersonderzoek dat WUA! uitvoerde. CZ en Zilveren Kruis behalen de hoogste eindscores in deze Web Service Scan.

Nieuws 55
28-5-2013 14:25:00

Gebruik eHealth kan honderden miljoenen besparen

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ blijkt dat het gebruik van eHealth bijna 400 miljoen zou kunnen besparen aan zorg.

Nieuws 54
28-5-2013 11:01:00

Meldpunt IGZ wordt per 2014 vervangen door zorgloket

Per 2014 zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet langer de plek zijn waar burgers misstanden kunnen melden over de gezondheidszorg.

Nieuws 53
27-5-2013 16:14:00

Jongeren weten weinig van zorgverzekering

Uit onderzoek blijkt dat jongeren weinig tot geen verstand hebben van de zorgverzekering. Zij hebben in veel gevallen geen idee welk bedrag zij aan premie betalen of wat er gedekt is in de aanvullende zorgverzekering.

Nieuws 52
27-5-2013 09:43:00

Duizend meldingen over verspilling zorg

Zaterdag 25 mei opende minister Schippers het meldpunt verspilling in zorg. Een uur later waren er ruim 1300 meldingen gedaan via de website. In het tv-programma Kassa gaf de minister het startsein.

Nieuwsbericht 51
23-5-2013 14:14:00

Kamer: rekening dokter sneller naar patiënt

De Kamer vindt dat patiënten al per 1 januari al een begrijpelijk kostenoverzicht moeten krijgen van de dokter na een bezoek. Men hoopt hiermee meer controle te hebben op de hoogte van de rekeningen.

Nieuws 50
23-5-2013 09:02:00

Debat over fraude in de zorg

Op donderdag 23 mei debatteert de Tweede Kamer over fraude in de zorg. Het gaat om fraude met onder meer het persoonsgebonden budget in de langdurige zorg. Ook zou er sprake zijn van fraude met ziekenhuisdeclaraties.

Nieuws 49
22-5-2013 15:42:00

Tienduizenden mensen tekenen petitie vrije keuze

Meer dan 90.000 patiënten, tandartsen, fysiotherapeuten en psychologen hebben inmiddels de petitie ten behoeve van het behoud van keuzevrijheid in de zorg ondertekend. De petitie wordt dinsdag aangeboden aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid.

No image
22-5-2013 09:28:00

‘Zorgverzekeraar krijgt teveel macht’

Volgens tandartsen, fysiotherapeuten en psychologen, krijgen zorgverzekeraars teveel macht door plannen van het ministerie van Volksgezondheid.

Nieuwsitem 43
21-5-2013 15:16:00

Zorgverzekering grootste oorzaak betaalproblemen

Creditmanagementorganisatie GGN doet jaarlijks een onderzoek naar het betalingsgedrag van de Nederlander. Dit jaar komt er naar voren dat ongeveer 14 procent van de Nederlanders kampt met betalingsproblemen. Hierbij worden de rekeningen voor zorgkosten het vaakst te laat betaald.

Nieuwsitem 42
21-5-2013 09:32:00

Matige controle op ingediende declaraties

Sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006 zou matig gecontroleerd zijn op de juistheid van ingediende declaraties. Voor zorgverzekeraars zou het ingevoerde zorgstelsel het onaantrekkelijk maken om fraude op te sporen.

No image
17-5-2013 09:35:00

'Zorgfraude ziekenhuizen voor tientallen miljoenen'

Zorgverzekeraars kampen met declaraties van 50 tot 180 miljoen euro van ziekenhuizen en privéklinieken die medisch niet nodig zijn.

No image
16-5-2013 16:53:00

Zorgkosten stijgen opnieuw

Het afgelopen jaar is er 92,7 miljard uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dit is een stijging van meer dan 3,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Per hoofd betekent dit dat de kosten 5.535 waren in 2012, blijkt uit cijfers van het CBS.

No image
16-5-2013 10:52:00

Onderzoek zorgfraude wordt uitgebreid

Minister Schippers geeft aan dat niet alleen de “cure” (ziekenhuizen en artsen bijvoorbeeld), maar ook de “care” (bijvoorbeeld verpleging, thuiszorg en gehandicaptenzorg) onder de loep genomen gaan worden.

No image
15-5-2013 16:58:00

De onafhankelijkheid van vergelijkingssites

Op 6 mei 2013 publiceerde Tros Radar een video-item over de onafhankelijkheid van vergelijkingswebsites. In dit item werden ook vergelijkingssites van verzekeringen genoemd. Omdat de transparantie van advies en verdienmodellen niet overal gelijk is, wil Kiesgoed.nl haar advieskeuze en verdiensten nogmaals onder de aandacht brengen.

No image
15-5-2013 14:40:00

Gevolgen als restitutiepolis zou verdwijnen

Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het maken van enkele aanpassingen in de Zorgverzekeringswet zouden de kwaliteit van de medische wereld in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Dat schrijft Suzanne Witjes, bestuurslid van De Jonge Orde in het Financieele Dagblad.

No image
14-5-2013 14:49:00

Hardere eisen langdurige zorg

De Vereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat mensen die langdurige zorg aanvragen door de gemeente verplicht moeten kunnen worden om steun bij familie en vrienden te zoeken. Het doel hier achter is het terugdringen van de kosten uit de AWBZ.

No image
14-5-2013 09:45:00

Univé boekt 45 miljoen winst

De coöperatie Univé boekt in het eerste jaar als zelfstandige organisatie 45 miljoen winst, daar waar in 2011 nog een verlies van 3 miljoen werd geboekt.

No image
13-5-2013 15:48:00

Ziekenhuizen declareren onterecht miljoenen

Sommige ziekenhuizen brengen veel meer ligdagen in rekening dan anderen. Na controle bleek dat dit vaak onterecht gebeurde. Achmea geeft aan dat het gaat om 6 miljoen euro op dit moment, maar dat er waarschijnlijk nog meer onterecht geïncasseerd geld volgt.

No image
13-5-2013 15:46:00

Geen bijbetaling second opinion

Achmea vindt dat de second opinion in het basispakket hoort te blijven. In uitspraken van de Orde van Medisch Specialisten kwam eerder naar voren dat patiënten hieraan mee zouden moeten betalen.

No image
13-5-2013 14:33:00

Zorg in natura oplossing voor fraude met persoonsgebonden budget

“Voor een groot gedeelte van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) geldt dat de keuzevrijheid te groot is”. Dat stelt universitair docent bestuursrecht en bestuurskunde Albertjan Tollenaar van de Rijksuniversiteit Groningen. Een oplossing zou zijn dat zij opnieuw zorg in natura zouden gaan gebruiken.

No image
13-5-2013 13:02:00

Meer tevredenheid over kleine zorgverzekeraars

Uit onderzoek blijkt dat kleine zorgverzekeraars een betere dienstverlening leveren aan consumenten dan grote zorgverzekeraars. Zo scoorden VGZ, Menzis en Achmea lager op het gebied van klanttevredenheid dan bijvoorbeeld ONVZ en DSW.

No image
13-5-2013 09:03:00

Bijna miljard te veel uitgegeven aan zorg

Afgelopen jaar heeft de zorg 900 miljoen meer euro gekost dan wat er begroot was. De afgelopen jaren vallen de uitgaven steeds te hoog uit. In 2011 werd het zorgbudget zelfs met twee miljard euro overschreden.

No image
8-5-2013 10:23:00

Winst van VGZ verzesvoudigd

Uit het jaarverslag van zorgverzekeraar VGZ blijkt dat het bedrijf de winst vorig jaar heeft zien verzesvoudigen tot 150 miljoen euro.

No image
8-5-2013 09:03:00

‘Second opinion moet mede betaald worden door patiënt’

De Orde van Medisch Specialisten (OMS), stelt dat patiënten mee moeten betalen als zij een second opinion willen.

No image
7-5-2013 11:25:00

Menzis maakt vijf keer meer winst

NRC Handelsblad meldt vandaag dat Zorgverzekeraar Menzis vorig jaar een winst van maar liefst 215 miljoen euro heeft geboekt. In 2011 was de winst nog 43,8 miljoen euro.

No image
6-5-2013 12:04:00

CDA wil meer weten over fraude toeslagen

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) moet nog meer opheldering geven over fraude met huur- en zorgtoeslagen. Pieter Omtzigt van de CDA wil van Frans Weekers meer weten over de 280 gevallen van ‘systeemfraude’ die de FIOD heeft afgehandeld.

No image
3-5-2013 11:36:00

Vraag naar zware zorg stijgt fors

Voor chronische patienten is de vraag naar zware zorg de afgelopen 3 jaar met 50 procent gestegen.

No image
2-5-2013 11:44:00

Consumentenbond: ‘verwarring door preferentiebeleid’

De Consumentenbond stelt dat het huidige preferentiebeleid voor geneesmiddelen bij consumenten leidt tot verwarring en angst. Zij stellen dit op basis van meldingen die de bond verzamelt via hun meldpunt over het preferentiebeleid. Door wisselende doosjes en pillen, zijn veel consumenten bang dat ze het overzicht kwijtraken of een verkeerde hoeveelheid medicijnen nemen.

No image
2-5-2013 11:05:00

Internationale zorgkaart niet altijd geaccepteerd

In de praktijk blijkt dat de EHIC (European Health Insurance Card) niet altijd kan voorkomen dat toeristen na medische hulp te maken krijgen met hoge rekeningen en buitenlandse incassobureaus.

No image
2-5-2013 08:30:00

Achmea koopt vanaf 2014 niet alle zorg meer in

Vanaf 2014 zal Achmea niet meer alle behandelingen in elk ziekenhuis inkopen. Dit geeft Christine Rompa, woordvoerster van Achmea, aan. Zij zegt hierover het volgende: “Alles blijven doen, kan niet meer, dan wordt de zorg onbetaalbaar. Mocht een ziekenhuis niet willen kiezen, dan kiest Achmea”

No image
1-5-2013 14:37:00

Fysiotherapeuten zijn bureauwerk voor zorgverzekeraars beu

Er wordt door fysiotherapeuten veel geklaagd over de macht van zorgverzekeraars. Ze hebben te maken met meer dan duizend verschillende tarieven, wat uiteraard veel papierwerk veroorzaakt. De ingevoerde marktwerking via de zorgverzekeringswet, wordt door slechts 11 procent een goed idee gevonden.

No image
1-5-2013 12:23:00

'Liever minder eigen risico dan premieverlaging'

Bijna de helft van de ruim vijfhonderd ondervraagden in een quick scan van de ANBO vind dat winst van zorgverzekeraars gebruikt moet worden om het eigen risico te verlagen. Ook vind 37% dat deze winst ingezet moet worden om het basispakket in stand te houden.

No image
1-5-2013 10:04:00

Verpleging definitief in domein zorgverzekeraars

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord, maar nu definitief: verpleging valt voortaan onder de zorgverzekeringswet.

No image
26-4-2013 15:12:00

Overstappen zorgverzekeraar

Uit cijfers van Vektis blijkt dat ongeveer 75% van de Nederlanders nog nooit is overgestapt van zorgverzekering. Eind 2012 is circa 7.5% geswitcht.

No image
25-4-2013 10:56:00

Basisverzekering met 20% gestegen vergeleken met 2006

Sinds de invoering van de basisverzekering is de premie gestegen van gemiddeld €1.060,- naar €1.280,- per jaar. Dat is een stijging van circa 20,7%. 2013 is het eerste jaar waarin de premie voor de basisverzekering niet is gestegen.

No image
25-4-2013 08:39:00

Declaratieoverzicht vaak niet duidelijk

Voor vier op de vijf mensen is het declaratieoverzicht dat zij van hun zorgverzekeraars ontvangen niet altijd duidelijk, blijkt uit de meldactie ´Kostenbewustzijn´ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

No image
22-4-2013 14:32:00

Verzekeraars vergoeden drankje tegen dementie niet meer

Zorgverzekeraars zijn niet overtuigd van de werking van een drankje van Nutricia dat een positief effect zou hebben op het geheugen van vroegdementerenden. Uit navraag van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat aangesloten verzekeraars het drankje dat 4 euro per dag kost, niet meer vergoeden.

No image
8-4-2013 08:30:00

Ondanks winst geen daling premies

Hoewel zorgverzekeraars winst maken op de basisverzekering en aanvullende verzekering, verlagen de zorgverzekeraars de premies niet.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening