Gecontracteerde zorg

Wat houdt gecontracteerde zorg in?

De verzekeraar heeft met een groot aantal zorgverleners afspraken gemaakt. Deze zorgverleners noemen zij ook wel ‘gecontracteerde zorgverleners’. Zij hebben een contract met de verzekeraar afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere de kwaliteit van de zorg.

De reden dat zij afspraken maken met zorgverleners is om de zorg goed en betaalbaar te houden. Zij maken alleen afspraken met zorgverleners van een bepaald kwaliteitsniveau, waardoor ze zeker weten dat u de beste behandeling of product krijgt.

Daarnaast kunt u door deze afspraken vaak profiteren van gunstigere vergoedingen. De zorgprestaties in de basisverzekering zijn voor iedereen gelijk. In de basisverzekering wordt de inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschreven. Een zorgverzekeraar heeft echter de mogelijkheid om in de polisvoorwaarden onderscheid te maken tussen gecontracteerde zorg en niet gecontracteerde zorg.

Dit komt doordat zorgverzekeraars met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet meer verplicht zijn om overeenkomsten te sluiten met alle zorgaanbieders. Zij mogen zelf kiezen met welke zorgaanbieders zij contracten afsluiten en of ze contracten willen afsluiten. Dit werkt door in de basisverzekering van de verzekerde.

Wanneer sprake is van gecontracteerde zorg kan de verzekerde zich richten tot een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Op grond van artikel 13 Zvw heeft de verzekerde echter het recht om de zorg van een niet gecontracteerde zorgaanbieder te betrekken. Dit gebeurt dan tegen een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding. Dit kan een beperkte vergoeding zijn.

In de basisverzekering moet omschreven zijn op welke wijze de vergoeding beperkt zal worden. De polisvoorwaarden kunnen dus verschillen op het punt van gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg en wel of niet een beperking van de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg. De verzekerde kan kiezen tussen een naturapolis, een gecombineerde polis met (deels) gecontracteerde zorg en een restitutiepolis met (deels) gecontracteerde zorg. Bij een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg is de verzekerde vrij in de keuze van de zorgaanbieder.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening