Fysiotherapie

Fysiotherapie (ook wel genoemd kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich met name met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

 • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
 • optimaal functioneren binnen de grenzen van een behandeling met een chronische indicatie
 • pijn verminderen

Tijdens de eerste afspraak vormt onze fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten door de patiënt eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met de patiënt een behandelplan op.

Een behandelplan is maatwerk. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van je klachten.

Een fysiotherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur. Tijdens een fysiotherapeutische behandeling gaat de patiënt samen met de fysiotherapeut aan de slag in de behandelkamer of oefenzaal. Naast de fysieke behandeling door de fysiotherapeut doet de patiënt oefeningen voor meer kracht, coördinatie en lenigheid.

Fysiotherapie kent onder andere de volgende specialisaties:

 • Kinderfysiotherapie
 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Orofaciale fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Oedeemtherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Geriatrische fysiotherapie
 • Myofascialetherapie

Vanuit de basisverzekering krijgt u bij een gecontracteerde zorgverlener bij bepaalde behandelingen met een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling een volledige vergoeding (2017).

Voor Kinderfysiotherapie is de vergoeding maximaal 18 behandelingen per jaar. Bij bepaalde behandelingen met een chronische indicatie is er een volledige vergoeding bij zorg. Je dient wel rekening te houden met een eventueel openstaand eigen risico.

Vaak is er een vergoeding voor Fysiotherapie in de aanvullende dekking van uw zorgverzekeraar. Maak een vergelijking om te zien hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar ontvangt.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening