FBTO

In 1956 werd de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge opgericht; het was de eerste verzekeraar die in principe werkt zonder tussenpersoon, de zogenoemde direct writer. Vanaf 1980 ging FBTO ook levensverzekeringen aanbieden. Het leek onmogelijk om dit zonder intermediair te realiseren, maar FBTO deed het toch.

Inmiddels werken er ruim 400 medewerkers bij FBTO in de Friese hoofdstad Leeuwarden en bedienen zij een half miljoen verzekerden. FBTO is onderdeel van de Achmea-groep, die verder bestaat uit Agis, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis en Avéro Achmea.

FBTO zegt dat het de enige zorgverzekeraar is waarbij men het pakket zelf kan samenstellen. De basisverzekering is weliswaar bepaald door de overheid, maar de aanvullende verzekeringen kan men in de loop van het jaar wijzigen door deze toe te voegen of af te voeren. Voorbeelden zijn aanvullende verzekeringen voor alternatieve geneeswijzen, gezichtszorg, orthodontie, tandheelkundige hulp voor volwassenen en dekking in het buitenland.

Door het mogelijk te maken om in het kalenderjaar bepaalde aanvullingen toe te voegen, wijkt FBTO af van het verzekeringsprincipe. Een verzekering impliceert namelijk een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij, de verzekeraar, het risico overneemt van de andere partij, de verzekerde. De verzekerde betaalt hiervoor premie en de verzekeraar keert uit in geval van een onzeker voorval.

Wanneer men echter bij FBTO het vermoeden heeft dat men de volgende maand een alternatieve arts wenst te bezoeken, is er echter geen sprake meer van een onzeker voorval omdat men weet dat er kosten gaan komen. Toch kan men dat bij FBTO per de eerste van de volgende maand de 'alternatieve geneeswijzen' toevoegen. Er bestaat ook geen wachttijd. Voor vaccinaties bij bijvoorbeeld 'buitenland' dient men echter wel rekening te houden met een wachttijd van 6 maanden. Dit betekent dat er wel premie voor in rekening gebracht wordt (in dit geval 6 maanden), maar dat de dekking pas na zes maanden van kracht is.

Bij tandheelkundige zorg kan men in de loop van het jaar het maximum vergoedingsbedrag ook verhogen. Ook hier dient de verzekerde rekening te houden met een wachttijd van een half jaar.

FBTO heeft twee zorgverzekeringen te weten de FBTO Zorgverzekering, die men alleen via internet kan afsluiten en de FBTO Ziektekostenverzekering. Deze laatste is niet via internet af te sluiten.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening