Eigen risico

Met het eigen risico wil de overheid ons bewust maken van de kosten van zorg en de hogere zorgkosten compenseren via degenen die er gebruik van maken. Kort gezegd: heb je veel zorg nodig, dan betaal je waarschijnlijk jaarlijks je volledige eigen risico. Hoef je (bijna) nooit gebruik te maken van zorg, dan houd je het bedrag aan eigen risico (grotendeels) op zak.

Compensatieregelingen

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering. Daarnaast kun je bij veel zorgverzekeraars kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, als je bijvoorbeeld (bijna) nooit zorg nodig hebt. Hierdoor krijg je korting op je maandelijkse zorgpremie.

Je krijgt zorgtoeslag ter compensatie als je een laag inkomen hebt. Omdat het eigen risico de afgelopen jaren is gestegen, is de zorgtoeslag ook hoger. Mensen met een inkomen boven het wettelijk minimumloon krijgen minder zorgtoeslag.

Zorg waarvoor géén eigen risico geldt

Je betaalt het eigen risico uitsluitend over zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Alle zorg die je uit de aanvullende (tandarts)verzekering krijgt vergoed, is vrijgesteld van het eigen risico.

Vanuit de basisverzekering betaal je voor de volgende zorg geen eigen risico:

  • Regulier consult huisarts (Let op: voor o.a. medicijnen die je van de huisarts krijgt voorgeschreven, kan wél eigen risico gelden. Dit geldt ook voor laboratoriumkosten, bijv. bloedprikken!)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Nationale bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld naar borst- en darmkanker
  • De griepprik, als je behoort tot een risicogroep
  • Zorg die uit je aanvullende verzekering wordt vergoed

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening