Buitenland

Woont iemand in het buitenland en ontvangt hij/zij een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan vervalt de Nederlandse zorgverzekering. Hoe iemand zich moet verzekeren hangt af van het land waar men woont:

Verdragsland:

Een verdragsland is een land waarmee Nederland afspraken heeft over vergoeding van medische zorg. Verhuist u naar een verdragsland? Dan moet u zich registreren bij het Zorginstituut Nederland (ZiN). U betaalt dan een bijdrage aan het ZiN om verzekerd te zijn voor medische zorg in het land waar u woont.

Niet-verdragsland:

Woont iemand in een niet-verdragsland? Dan moet hij/zij zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar hij/ zij woont.

Wonen in het en werken in Nederland:

Woont iemand in het buitenland en werkt in Nederland? Dan moet men in Nederland een zorgverzekering afsluiten. De gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Maar men kan ze soms wel meeverzekeren (afhankelijk van het land waar men woont).

Wonen in Nederland en werken in het buitenland:

Woont men in Nederland en werkt in het buitenland? Dan vervalt de Nederlandse zorgverzekering meestal. Men moet zich verzekeren in het land waar ze werken. De gezinsleden kunnen vaak worden meeverzekerd.

Tijdelijk in het buitenland:

Gaat men tijdelijk in het buitenland wonen of werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor de zorgverzekering. Het hangt af van het land en hoe lang men daar blijft. Er zijn uitzonderingen voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

Studeren in het buitenland:

Gaat men studeren in het buitenland en is men jonger dan 30 jaar? Dan blijft de Nederlandse zorgverzekering geldig. Gaat men daarnaast ook werken of heeft men een betaalde stage? Dan gelden er andere regels.

In dienst bij volkenrechtelijke organisatie:

Werkt men bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals de VN of de NAVO? En is men verzekerd via deze organisatie? Dan is men meestal niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt niet als men naast het werk voor de volkenrechtelijke organisatie ook ander werk in Nederland doet.

Wilt u meer informatie. Neem gerust contact op met Kiesgoed.nl


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening