Acceptatieprocedure

Acceptatieprocedure maatschappijen

De zorgverzekeraar kan een aanvraag voor een basisverzekering van iemand die verzekeringsplichtig is bijna nooit afwijzen. De verzekeraar heeft een wettelijke acceptatieplicht die alleen in uitzonderingsgevallen niet geldt. De aanvullende verzekering is niet bij de wet geregeld. Hier kan de verzekeraar mensen buiten de verzekering houden op grond van hun gezondheid, leeftijd of ander persoonlijk kenmerk.

Accepteren verzekeringsplichtige

De zorgverzekeraar heeft een bijna totale acceptatieplicht voor iedereen die verzekeringsplichtig is. Dit houdt in dat de verzekeraar niemand mag afwijzen op grond van persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand enz.

Als de aanvrager niet verzekeringsplichtig blijkt te zijn, heeft de verzekeraar juist een afwijsplicht. De basisverzekering kan niet op vrijwillige basis gesloten worden.

Afwijzen verzekeringsplichtige

Er zijn 2 redenen waarom een zorgverzekeraar een verzekeringsplichtige mag afwijzen. Beide redenen hangen samen met eerdere negatieve ervaringen van de zorgverzekeraar met de verzekeringnemer of verzekerde.

  • 1. Fraude

    De acceptatieplicht vervalt gedurende vijf jaar als de verzekeraar de verzekering heeft beëindigd vanwege fraude met de verzekering door de verzekeringnemer of verzekerde. Dit geldt ook als de verzekeringnemer zelf de verzekering heeft beëindigd om de opzegging door de verzekeraar voor te zijn.

  • 2. Wanbetaling

    De acceptatieplicht vervalt gedurende vijf jaar als de zorgverzekeraar de verzekering heeft opgezegd wegens premieachterstand. Dit geldt ook als de verzekeringnemer zelf de verzekering heeft beëindigd om de opzegging van de verzekeraar voor te zijn.

Aanvullende verzekering

De zorgverzekeraar heeft geen acceptatieplicht voor de aanvullende ziektekostenverzekering of aanvullende tandartsverzekering. De verzekeraar kan de verzekerde vragen een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze verklaring geeft de verzekeraar een globaal beeld van de gezondheidstoestand van de aanvrager en de zorgkosten die hij in het recente verleden heeft gehad.

Verder zal de zorgverzekeraar nagaan of de kandidaat-verzekerde in het verleden te maken heeft gehad met een weigering of opzegging wegens fraude of wanbetaling. Dergelijke gebeurtenissen worden door de verzekeraars centraal vastgelegd in De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) . Het is dus ook terug te vinden of andere verzekeraars negatieve ervaringen hebben met de kandidaat verzekerde.

De zorgverzekeraar mag een aanvullende verzekering zonder opgaaf van redenen weigeren. Als de verzekerde deze verzekering gelijktijdig wil sluiten met een basisverzekering, blijf de acceptatieprocedure overigens meestal beperkt of zelfs helemaal achterwege. Bij een losse aanvullende verzekering, zonder basisverzekering of bij een al eerder gesloten basisverzekering, hanteert de zorgverzekeraar wel een striktere acceptatie.

De acceptatieprocedure speelt ook een rol als de verzekerde de dekking van de aanvullende verzekering wil uitbreiden. De verzekeraar zal hierbij onderzoeken of de verzekerde soms kosten voorziet die onder de uitgebreide dekking vallen.

Dit kan aanleiding zijn om de aanpassing te weigeren of om die onder voorwaarden te accepteren. Bijvoorbeeld een wachttijd voor bepaalde onderdelen van de dekking.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening