Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Soms kan een probleem niet door bemiddeling van de Ombudsman worden opgelost. De zaak wordt dan voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Op voorwaarde dat de verzekerde daarmee akkoord gaat. De verzekerde wordt op deze mogelijkheid gewezen in de laatste brief van de Ombudsman.

De Geschillencommissie behandelt klachten over de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Aan het voorleggen van een geschil zijn kosten verbonden. De Geschillencommissie vraagt een entreegeld van € 37,-.

Onderzoeksfase

De behandelaar van de Geschillencommissie leest de stukken en onderzoekt onder andere of de verzekerde en de zorgverzekeraar zich aan de verzekeringsvoorwaarden en de regels van de overheid hebben gehouden. Deze stap duurt doorgaans maximaal vier weken. Bij premiezaken is dat meestal maximaal twee weken.

Contact met de zorgverzekeraar

De behandelaar vraagt aan de zorgverzekeraar op het geschil te reageren. Daarbij kan de behandelaar aan de zorgverzekeraar vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen. De zorgverzekeraar krijgt kopieën van alle stukken die de Geschillencommissie van de verzekerde heeft ontvangen. De verzekerde ontvangt van de Geschillencommissie een kopie van het antwoord van de zorgverzekeraar. Meestal duurt deze stap vier tot acht weken.

Hoorzitting ja of nee?

Aan de verzekerde wordt de vraag gesteld of hij gehoord wilt worden. Heeft de verzekerde niets meer toe te voegen, dan kan hij afzien van de mogelijkheid gehoord te worden. Het is dus niet verplicht om het geschil mondeling toe te lichten. Wil de verzekerde de Geschillencommissie nog eens vertellen wat hij van het geschil vindt, dan kan men kiezen voor een telefonische hoorzitting of zelf aanwezig zijn op een hoorzitting. Deze stap duurt doorgaans meestal twee tot drie weken.

Advies College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

De Geschillencommissie moet bij geschillen die betrekking hebben op de basisverzekering advies vragen aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Bij geschillen over de aanvullende verzekering hoeft dit niet. Het CVZ brengt binnen vier weken een advies uit aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie betrekt het advies in haar overwegingen, maar kan hiervan afwijken.

Bindend advies

Zes tot acht weken na de zitting of de afronding van het nader onderzoek brengt de Geschillencommissie een bindend advies uit. "Bindend" betekent dat verzekerde en zorgverzekeraar zich aan het advies moeten houden. In het bindend advies legt de Geschillencommissie uit hoe hij tot de beslissing is gekomen. Een kopie van het bindend advies wordt in ieder geval gezonden aan verzekerde , de zorgverzekeraar en het CVZ. Hiermee eindigt de behandeling door de Geschillencommissie. Daarna bergt de SKGZ uw dossier op in het archief, waar het enige tijd wordt bewaard.

Indien de verzekerde het niet eens is met de uitspraak kan hij zich daarna nog wel tot de rechtbank wenden. Maar de rechtbank zal de uitspraak van de Geschillencommissie alleen op formele gronden toetsen. Dit houdt in dat de rechter zich niet uitspreekt over de inhoud van het geschil, maar of behandeling van de klacht juist is verlopen.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening