DdZ Image
Home » Berekening zorgpremie

Berekening zorgpremie

Wanneer de zorgpremie inkomensafhankelijk zou worden, zou er de mogelijkheid zijn tot een berekening zorgpremie. In 2012 was er sprake van het aanbrengen van een dergelijke wijziging binnen het zorgstelsel. Na de ontwikkeling van een tool rekenden honderdduizenden mensen al uit wat de nieuwe zorgpremie voor hen zou worden. In die tijd zorgde het voor veel ophef.

De maatregel zou betekenen dat mensen met een laag inkomen minder kwijt zouden zijn aan zorgpremie. Verzekerden die 35.000 euro per jaar verdienen betalen een paar tientjes meer, voor mensen met een inkomen van 50.000 euro per jaar zou het al ruim 1000 euro op jaarbasis schelen.

Uitstel berekening zorgpremie

De plannen om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken zijn tot dusver niet doorgezet. Dit resulteert erin dat men de berekening zorgpremie nog niet hoeft te maken en gewoon de vaste premie die de verzekeraar vaststelt dient te betalen.

Mocht de inkomensafhankelijke premie worden doorgezet zou het waarschijnlijk zijn dat er ter compensatie een belastingverlaging plaatsvindt. Desalniettemin gaan de hogere inkomens er met deze maatregel duizenden euro’s op achteruit.

Hoe werkt de berekening zorgpremie?

De berekening gaat uit van het individuele inkomen. Hoe de premie moet worden verdeeld tussen de verzekeringnemer en de eventuele fiscale partner is nog niet duidelijk. De berekening heeft betrekking op de premie die betaald moet worden voor de basisverzekering. Aanvullende pakketten zijn hierin dus niet meegenomen. Bovendien kunnen de tarieven voor de premie tussen zorgverzekeraars verschillen. Ook kan door een bijzondere situatie jouw individuele geval verschillen van onze berekening. De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Ook het eigen risico is niet meegenomen in de berekening van het totaal.

Zorgpremie op dit moment

Zonder dat de zorgpremie inkomensafhankelijk is, betaalt iedereen bij dezelfde verzekeraar dezelfde premie voor hetzelfde pakket. Men is vrij om een zorgverzekeraar te kiezen, uiteraard geldt de verzekeringsplicht voor alle Nederlanders.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening