Zorgverzekering in regres

Iedereen in Nederland is verplicht zich te verzekeren via de zorgverzekering. Medische kosten ten gevolge van een ongeval worden door de zorgverzekeraar vergoed. In dit geval zou de aansprakelijke verzekeraar de kosten moeten voldoen. De zorgverzekeraar heeft een wettelijk recht gekregen om de medische kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt het Regresrecht genoemd.

De medische kosten zijn het gevolg van een situatie waarbij een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan een ongeval zijn, maar ook een medische misser, een sport- of bedrijfsongeval of een mishandeling. Deze situaties kunnen gevolgd worden door langdurig medische zorg zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname, revalidatie en verblijf in een brandwondencentrum.

Er is een convenant opgesteld namelijk ”Convenant Regres zorgverzekeraars/ aansprakelijkheidsverzekeraars”. Het doel van dit convenant is het bereiken van een snelle afwikkeling van de vorderingen op aansprakelijkheidsverzekeraars. Het gaat om een snelle vordering van de gemaakte medische kosten ten gevolge van een ongeval waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk is. In dit convenant is ook een regeling met betrekking tot de vergoeding van administratie kosten overeengekomen.

Bij AWBZ gerelateerde schadezaken kan het Regresrecht ook toegepast worden door de verzekeraars. Een voorbeeld waar Regresrecht wordt toegepast is bij blijvende invaliditeit van een persoon ten gevolge van een ongeval dat is veroorzaakt door nalatigheid van een ander. De uitvoering van het Regresrecht brengt veel werk op het gebied van administratie met zich mee voor de verzekeraars. Om deze last te verminderen hebben het CvZ en het Verbond van Verzekeraars een verbond afgesloten, waarmee het Regresrecht voor AWBZ collectief wordt afgekocht. Jaarlijks kan een bepaalde afkoopsom worden voldaan, door de aangesloten verzekeringsmaatschappijen, aan het CvZ. Hierdoor ontvangen de aangesloten verzekeringsmaatschappijen de kosten die veroorzaakt zijn door derden direct uitgekeerd via het CvZ.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0182- 30 44 88.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening