Zorgtoeslag

Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is moet verplicht een zorgverzekering hebben. Het gaat hier om de basisverzekering. De premie van de basisverzekering is niet inkomensafhankelijk. Daardoor kan de premie te hoog uitvallen ten opzichte van het inkomen. Is dat het geval, dan kan men in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Dat is een tegemoetkoming in de zorgkosten, verstrekt door de Belastingdienst.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen moet men:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.939 (voor alleenstaanden) of gezamenlijk niet meer verdienen dan € 42.438 (voor partners) in 2013;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 101.139 (voor alleenstaanden) of € 122.278 gezamenlijk (voor partners) in 2013.

Benodigdheden zorgtoeslag

Men heeft een aantal gegevens nodig om de zorgtoeslag aan te vragen. Het is hierbij van belang dat men de gegevens juist invult. Een opgaaf van onjuiste gegevens kan er toe leiden dat men aan het einde van het jaar zorgtoeslag moet terugbetalen. Voor het aanvragen van zorgtoeslag is nodig:

  • Naam en adres van en die van een eventuele toeslagpartner;
  • Burgerservicenummer en die van een eventuele toeslagpartner;
  • Rekeningnummer;
  • Inschatting van het inkomen en dat van een eventuele toeslagpartner.

Vermogen zorgtoeslag

Per 1 januari 2013 geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag. Als men teveel vermogen heeft, is er geen recht op zorgtoeslag. Deze bedragen gelden per persoon. Daarnaast geldt een vrijstellingsbedrag van € 80.000, dit is niet per persoon, maar eventueel tezamen met uw toeslagpartner.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening