Zeelieden

In de Nederlandse wet is precies aangegeven voor wie de basisverzekering verplicht is. Wie niet genoemd wordt, is niet verzekeringsplichtig en mag zelfs geen basisverzekering sluiten. De basisverzekering kent geen vrijwillige verzekeringsmogelijkheid.

De zorgverzekeraar moet de verzekeringsplicht op twee momenten controleren: bij de eerste aanvraag voor een verzekering, en bij wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekeringen.

Schepen met thuishaven Nederland worden voor de volksverzekeringen gezien als deel van Nederland. Dit is van belang voor Nederlandse zeelieden die geen woonplaats hebben aan de wal. De aanname is hier, dat ze wonen aan boord van het schip. Ze worden als ingezetene gezien en zijn dus verzekeringsplichtig voor de zorgverzekeringswet.

De thuishaven is de plaats waar de eigenaar van het schip woont. In de beroepsvaart wordt hiermee de vestigingsplaats van de reder bedoeld. Dit is dus niet hetzelfde als het land waar het schip is geregistreerd. Een schip dat in Panama is geregistreerd (onder Panamese vlag vaart), kan als thuishaven bijvoorbeeld Rotterdam hebben.

Buitenland

Als men zorg nodig heeft buiten Nederland of het woonland en men is met verlof (of vakantie) dan biedt de basisverzekering de volgende dekking:

  • dekking van de kosten zoals de inwoners van dat land die kosten van hun eigen verzekering terugkrijgen;
  • dekking van de kosten zoals de verzekeraar die met een buitenlandse zorgverlener heeft afgesproken;
  • volledige vergoeding als men tevoren toestemming heeft gevraagd en gekregen van de verzekeraar, om u in het andere land te laten behandelen;
  • een vergoeding bij spoedeisende zorg van 100% van het Nederlandse marktconforme tarief.

Raadpleegt u voor precieze informatie de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeraar of Heilbron voor de basisverzekering. Als u ook een aanvullende verzekering heeft, heeft u mogelijk een verhoogde dekking in het buitenland. Samen met de basisverzekering wordt dan mogelijk maximaal 200% van de Nederlandse zorg tarieven vergoed. Bent u als zeevarende in het buitenland wegens beroepswerkzaamheden, dan komen de kosten van zorg mogelijk voor rekening van de rederij en vergoedt de verzekeraar mogelijk niets.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening