Wanbetaling

De premie kan per zorgverzekeraar verschillen en je kan kiezen om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar te betalen. De premie voor de zorgverzekering dient altijd vooraf te worden betaald. Indien je hebt gekozen voor automatische maandelijkse premie incasso, zal de premie vóór de eerste van de volgende verzekeringsmaand worden geïncasseerd.

Indien je de premie niet op tijd heeft voldaan, dan ontvang je van de zorgverzekeraar een betalingsherinnering. Blijf je ondanks betalingsherinneringen in gebreke, dan meldt de zorgverzekeraar de wanbetaler aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN). Vanaf dat moment betaal je een hogere premie aan het ZiN en niet aan de zorgverzekeraar. Dit heet een bestuursrechtelijke premie. Vanaf 1 juli 2016 geldt een premie van 127,91 euro per maand. De overheid wil door middel van een hogere premie iedereen stimuleren om betalingsproblemen met zorgverzekeraars op te lossen. Door de verhoging worden de kosten om een wanbetalersregeling te financieren betaald.

Het ZiN informeert de werkgever of uitkeringsinstantie over de aanmelding bij ZiN. De premie die je aan het ZiN betaalt, wordt ingehouden op het salaris of de uitkering via de werkgever of uitkeringsinstantie.

Je blijft verzekerd voor de basisverzekering bij de huidige zorgverzekeraar. Eventuele aanvullende (tandarts)verzekeringen worden door de zorgverzekeraar beëindigd. De schuld die je hebt opgebouwd bij de zorgverzekeraar dien je alsnog af te lossen. Een aanmelding bij het ZiN heeft ook consequenties voor de zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt verrekend met openstaande premies.

Zodra je de premieachterstand heeft afgelost bij de zorgverzekeraar, meldt de zorgverzekeraar de wanbetaler af bij het ZiN. Het ZiN zal schriftelijk informeren dat je geen bestuursrechtelijke premie meer hoeft te betalen. Indien de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie wordt betaald, ontvangen zij ook een bericht van het ZiN dat de premie niet meer ingehouden dient te worden.

Indien je financiële problemen heeft en je kan de premie voor de zorgverzekering niet betalen, adviseren wij om direct actie te ondernemen om extra kosten en aanmelding bij het ZiN te vermijden.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening