Volmachten

Verzekeringen van verzekeringsmaatschappijen van o.a. Avero Achmea, VGZ, De Amerfoortse, zijn ook te sluiten via onafhankelijke organisaties namelijk de gevolmachtigde agenten oftewel het volmachtkantoor.

Hoe werkt een volmachtkantoor :

Een volmachtkantoor is een kantoor wat gericht is op het afhandelen van administratieve zaken op het gebied van (zorg)verzekeringen.

Bij een volmachtkantoor kan men producten onderbrengen die in veel gevallen niet rechtstreeks door de desbetreffende risicodrager worden aangeboden. Een volmachtkantoor kan specifieke maatwerkproducten maken en uitvoeren. Het volmachtkantoor mag namens de risicodrager ook vaak de acceptatie uitvoeren, schades behandelen, polissen opmaken etc. Het volmachtkantoor zal ook de verzending verzorgen op zijn eigen briefpapier met zijn eigen logo.

De risico’s worden niet gedragen door het volmachtkantoor zelf maar door de verzekeraar die de volmacht heeft afgegeven. Dus het volmachtkantoor handelt namens de verzekeraar.

Een volmachtkantoor heeft ook altijd een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) .

U kunt een volmachtkantoor benaderen via het onafhankelijke intermediair, deze werken nauw samen op het gebied van verzekeren met het volmachtkantoor. De taak van het intermediair is om alle contacten te onderhouden en alle belangen behartigen van de cliënt.

Het grootste voordeel van een volmachtkantoor is een maatwerk product te creëren wat niet mogelijk is bij de risicodrager rechtstreeks. De klant ontvangt altijd een polis van het volmachtkantoor. Het volmachtkantoor is altijd verplicht te vermelden welk product welke risicodrager heeft. De klant kan dit altijd terugvinden op het polisblad.

Volmachten op het gebied van schade- (waar zorgvolmachten onder vallen) en inkomensverzekeringen worden vaak ook aan het intermediair verstrekt. Deze moet dan wel over de juiste AFM vergunning beschikken. Wanneer dit het geval is, dan kan het intermediair zelf optreden als volmachtkantoor. Op het gebied van zorgverzekeringen zijn de volgende kantoren Nedasco, IAK, Aevitae, Turien & Co het grootst op het gebied van (zorg)verzekeringen aan te bieden in volmacht. Deze kantoren werken voornamelijk samen met het intermediair.

Een volmachtkantoor ontvangt gedurende zijn werkzaamheden van een risicodrager een vergoeding voor alle werkzaamheden die hij verricht. Deze vergoeding wordt ook wel tekencommissie genoemd.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening