Psychische hulpverlening

Een op de tien Nederlanders heeft te maken met psychische problemen. Onder deze problemen kan men depressie, ADHD, schizofrenie, dementie en angststoornissen verstaan. De geestelijke gezondheidszorg, kortweg de GGZ, kan hierbij hulp bieden.

Het verschil tussen een psycholoog en een psychiater zit hem in het feit dat een psychiater een medisch specialist is. Een psycholoog is een deskundige die zich bezighoudt met het innerlijke leven zoals het kennen, streven en voelen, en verder het gedrag van de mens zelf. De meeste psychologen zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Een eerstelijnspsycholoog kan hulp bieden in de vorm van gesprekken of tegenwoordig ook online. Bij zwaardere psychische problemen kan men terecht bij een psychiater. Ook wordt nog wel eens de term psychotherapeut genoemd. Dit betreft niet direct een arts maar een behandelaar die mensen welke geestelijke lijden helpt. In Nederland is een erkende psychotherapeut ingeschreven in het Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, of wel het BIG-register.

Kinderen (tot 18 jaar) met psychische problemen kunnen zich wenden tot het op 1 januari 2005 opgerichte bureau Jeugdzorg. De medewerkers van dit bureau beoordelen elk verzoek en stellen vast welke zorg voor hen nodig is. Ook begeleiden zij kinderen naar andere hulpverleners.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening