18 jaar en overstappen

Heeft men plannen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Hieronder staat een stappenplan en meer informatie over het overstappen naar een andere zorgverzekering.

 • waar moet men op letten bij de keuze van een nieuwe zorgverzekering?
 • wanneer kan men overstappen van zorgverzekering?
 • hoe kan men de huidige zorgverzekering opzeggen?

Stap 1: De zorgbehoefte vaststellen

 • De eerste stap bij het overstappen van zorgverzekering is vaststellen welke vergoedingen het belangrijkste zijn bij een zorgverzekering. De volgende vragen kunnen helpen bij het vaststellen van de zorgbehoefte:
 • Is het belangrijk om vrije keuze te hebben van zorgverlener (restitutiepolis) of is het makkelijker als de rekening van een gecontracteerde zorgverlener direct naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd (naturapolis)?
 • Wordt er het komende jaar verwacht veel zorg nodig te hebben of is er nooit sprake van ziekte of andere medische aandoeningen? Als men verwacht weinig zorgkosten te maken, kan men ervoor kiezen om een hoog vrijwillig eigen risico te nemen. Het voordeel is dat de maandelijkse premie lager wordt. Het nadeel is dat als men ziek wordt, men tot een hoger bedrag aan zorgkosten zelf moet betalen.
 • Is er zorg die buiten het basispakket valt, maar die aanvullend verzekerd moet worden? Zorg als fysiotherapie, psychotherapie en behandelingen van de tandarts worden niet of beperkt gedekt binnen het basispakket. Deze zaken kan men aanvullend verzekeren bij een zorgverzekeraar.

Stap 2: Zorgverzekering kiezen

Als de zorgbehoefte is vastgesteld, dan kan men op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekering. Dit is de moeilijkste stap, want er zijn zoveel verschillende zorgverzekeraars en zorgverzekeringen op de markt. Via Kiesgoed.nl kan men een vergelijk maken tussen de verschillende zorgverzekeraars.

Stap 3: Zorgverzekering opzeggen

Als men 18 wordt dan is er de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen. De huidige zorgverzekeraar stuurt een maand voordat men 18 wordt informatie naar degene toe met betrekking tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Men heeft dan de mogelijkheid om de huidige polis op te zeggen en een nieuwe (voordelige) zorgverzekering af te sluiten. Wanneer men niet op tijd is met het opzeggen van de basiszorgverzekering, zit men tot het eind van het jaar vast aan deze verzekering.

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. Als men een aanvullende verzekering afsluit moet men vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want de verwerking van deze gegevens kan extra tijd kosten. Het is ook mogelijk om de basisverzekering en de aanvullende verzekering bij verschillende zorgverzekeraars af te sluiten.

Opzegservices

Doordat er afspraken zijn gemaakt tussen de verschillende zorgverzekeraars, is het mogelijk om de nieuwe verzekeraar de oude zorgverzekering te laten opzeggen. Men moet dan wel voor 1 januari de nieuwe zorgverzekering aangevraagd hebben, anders heeft de nieuwe verzekeraar te weinig tijd om de oude zorgverzekering op te zeggen.

Uitzonderingen

Eigenlijk kan men maar één keer per jaar overstappen van zorgverzekeraar. Er zijn een aantal situaties waarbij een uitzondering wordt gemaakt. Deze situaties zijn:

 • Als men in Nederland gaat wonen en in het buitenland heeft gewoond.
 • Als men verzekeringsplichtig is en nu niet verzekerd is.
 • Als men 18 is geworden en niet meer meeverzekerd wilt zijn met de ouders.
 • Als men in het buitenland woont en belasting in Nederland betaald.
 • Als men militair was en uit dienst treedt.
 • Als men bij de nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluit.

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening