Non-selectie Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Non-selectie:

Bij het accepteren van nieuwe verzekeringen maakt de verzekeraar een selectie van de risico's die hij conform zijn acceptatiebeleid wil verzekeren. Een aanvraag voor de verzekering voor een risico dat, bijvoorbeeld gezien de te hoge risicofactor, niet in zijn portefeuille past zal hij afwijzen of hij zal speciale voorwaarden stellen en/of een hogere premie berekenen. Wanneer een verzekeraar afziet van dit selectieproces spreekt men van 'non-selectie'. Hij accepteert dan alle risico's die aan hem worden aangeboden op standaardcondities. Selectie kan echter niet toegepast worden op de basisverzekering. De zorgverzekeraar kan een aanvraag voor een basisverzekering van iemand die verzekeringsplicht is, bijna nooit afwijzen. De verzekeraar heeft een wettelijke acceptatieplicht die alleen in uitzonderingsgevallen niet geldt. Een verzekeraar mag niemand afwijzen op grond van persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, mogelijke erfelijke aandoeningen, inkomen enz. Voor de basisverzekering geldt dus non selectie.

Er zijn 2 redenen waarom een zorgverzekeraar een verzekeringsplichtige mag afwijzen. Beide redenen hangen samen met eerdere negatieve ervaringen van de zorgverzekeraar met de verzekeringnemer of verzekerde.

1. Fraude

De acceptatieplicht vervalt gedurende vijf jaar als de verzekeraar de verzekering heeft beëindigd vanwege fraude met de verzekering door de verzekeringnemer of verzekerde. Dit geldt ook als de verzekeringnemer zelf de verzekering heeft beëindigd om de opzegging door de verzekeraar voor te zijn.

2. Wanbetaling

De acceptatieplicht vervalt gedurende vijf jaar als de zorgverzekeraar de verzekering heeft opgezegd wegens premieachterstand. Dit geldt ook als de verzekeringnemer zelf de verzekering heeft beëindigd om de opzegging van de verzekeraar voor te zijn.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening