Inkomensafhankelijke bijdrage

Als men loon ontvangt of een uitkering houdt de werkgever of uitkeringsinstantie (tot en met 2012 )automatisch de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Meestal ontvangt men een vergoeding voor die ingehouden bijdrage Zvw. Vanaf 2013 verandert deze regeling, hieronder gaan we daar verder op in.

Heeft men andere inkomsten, zoals alimentatie of inkomen als gastouder? Of heeft men winst uit een eigen bedrijf? Dan verandert er niets. Men betaalt de bijdrage Zvw zelf aan de belastingdienst. Men ontvangt daarvoor een aanslag waarop staat hoeveel men moet betalen.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is een percentage van het inkomen. Er is een maximum inkomen te weten € 50.853. Over het inkomen boven een bepaald bedrag hoeft men geen bijdrage Zvw te betalen.

Als men loon, pensioen of een uitkering ontvangt dan gelden er vanaf 1 januari 2013 andere regels. Het inkomen wordt op 2 manieren voor de Zvw berekend:

  • de werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de zogenoemde werkgeversheffing Zvw. Dit bedrag wordt niet ingehouden op het loon of de uitkering. Men krijgt geen vergoeding van de werkgever of uitkeringsinstantie. Het tarief van de werkgeversheffing Zvw is 7,75% van het bijdrage-inkomen;
  • men betaalt zelf de bijdrage Zvw. De werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bijdrage in op het nettoloon of de uitkering. Het tarief van de bijdrage Zvw is 5,65% van het bijdrage-inkomen.

Percentages

Vanaf 2013 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 7,75% (was 7,1% in 2012);
  • voor de eigen bijdrage Zvw die de werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op het loon of de uitkering geldt het lage percentage van 5,65 % (was 5% in 2012);
  • voor de eigen bijdrage Zvw die men via een aanslag Zvw betaalt geldt het lage percentage van 5,65% (was 5% in 2012).

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening