Illegalen en zorgverzekering

Volgens een ruwe schatting van het ministerie van het ministerie van Veiligheid en Justitie telt ons land ongeveer 100.000 illegalen.

De koppelingswet bepaalt dat mensen zonder verblijfsvergunning geen basisverzekering kunnen afsluiten volgens de zorgverzekeringswet.

Echter kunnen illegalen volgens de vreemdelingenwet en ook uit een beroepsethiek medisch noodzakelijk zorg niet geweigerd worden. Echter de patiƫnt heeft de plicht de kosten van deze zorg te betalen. Sinds 1 januari 2009 kan door een wijziging van de zorgverzekeringswet een zorgverlener onder voorwaarden aanspraak maken op een financiƫle vergoeding door het CvZ bij oninbare facturen. Uitgangspunt blijft dat illegalen eerst zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten. Als dat niet mogelijk is kan de zorgverlener aanspraak maken op een vergoeding door het college van zorgverzekeringen.

Het CvZ vergoedt onder bepaalde voorwaarden 80% van de oninbare kosten van de medisch noodzakelijke zorg die door een zorgverlener is verleend. Verloskundigen en kraamhulpen kunnen van het CVZ een bijdrage krijgen van 100% van een oninbare vordering. Voor de 20% die niet wordt vergoed zou een zorgverlener zich weer kunnen wenden tot de vreemdeling. De zorgverlener kan hierbij dwangmaatregelen inzetten of een afbetalingsregeling voorstellen.

Per regio in Nederland is door het College van Zorgverzekeringen een apotheek en een ziekenhuis gecontracteerd waar illegalen naar toe moeten gaan. Alleen de door hen verstrekte medicatie en zorg aan illegalen wordt vergoed: zie de lijst op www.cvz.nl/financiering (zorg aan onverzekerbare vreemdelingen).

De verleende zorg moet onder het basispakket van de ZvW vallen. Zorg die uit het aanvullende pakket komt wordt niet vergoed. De meeste tandartsvergoedingen komen uit het aanvullende pakket. In de praktijk betekent dat mensen met gebitsklachten lang blijven doorlopen en daardoor zelfs met gevaarlijke ontstekingen op de eerste hulp belanden. Vaak zijn illlegalen ook voor andere zorg bang om hulp te vragen. Bang om te worden opgenomen in een administratie.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening