Huisarts

Elke Nederlander die hier woont of werkt dient een zorgverzekering af te sluiten. De Rijksoverheid bepaalt wat in de inhoud is van het basispakket. Het basispakket dekt de standaard zorgkosten, zoals bijvoorbeeld een verblijf in het ziekenhuis, medicijnen, stoppen-met-rokenprogramma, fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die “blijvende” tanden en kiezen krijgen en huisartskosten.

Men heeft keuzevrijheid bij het kiezen van een huisarts. Hierbij is van belang dat men nagaat of de huisarts waarvoor gekozen is, afspraken heeft gemaakt met een zorgverzekeraar. Men is vrij om van huisarts te veranderen.

In bepaalde gevallen kan een huisarts nieuwe aanmeldingen weigeren:

  • u woont ver weg;
  • de huisartsenpraktijk is vol;
  • niet eens met bepaalde opvattingen met betrekking tot zorg (bijvoorbeeld euthanasie);
  • kort geleden geholpen als waarnemer van de oude huisarts.

Indien men om een andere reden geweigerd wordt, kunt men contact opnemen met Zorgbelang Nederland. Zorgbelang Nederland zet zich in voor de belangen van zorgconsumenten en kan voor nagaan of patiënten op de juiste manier behandeld zijn.

Niemand is verplicht zich in te schrijven bij een huisarts. Natuurlijk is het wel verstandig om ingeschreven te staan bij een huisarts zodat men bij de huisarts terecht kan indien er zorg nodig is. De ontwikkelingen omtrent de gezondheid worden in een medisch dossier bijgehouden.

Zorgverleners en huisartsen dienen eerst toestemming te vragen voordat een medisch dossier wordt vrijgegeven voor elektronische inzage door andere zorgverleners. Huisartsen kunnen in bepaalde gevallen hun geheimhoudingsplicht verbreken. Bijvoorbeeld bij het melden van besmettelijke ziektes aan de GGD of bij het oplossen en helpen bij kindermishandeling.

In de polisvoorwaarden van de verzekeraar is terug te vinden wat er precies vergoed wordt. In de voorwaarden of bij uw verzekeraar kunt u altijd navragen of er sprake is van een eigen risico bij een behandeling.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening