Grensarbeider

Woont men in België of Duitsland en werkt men in Nederland? Dan is men verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Men is dan ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. Men moet dan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Men betaalt dan nominale premie en heeft recht op zorgtoeslag.

Heeft men gezinsleden? De Nederlandse zorgverzekeraar mag de gezinsleden niet accepteren als verzekerde. De gezinsleden vallen echter wel onder het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid, voor zover ze in het land waar men woont geen eigen inkomsten hebben. Als de gezinsleden voor hun levensonderhoud geheel afhankelijk zijn van het inkomen, hebben ze een indirecte financiële band met Nederland.

Het land waar men woont kan de kosten in rekening brengen in Nederland. De gezinsleden moeten hiervoor zijn aangemeld bij het CvZ. Deze brengt per meerderjarig gezinslid nominale premie in rekening.

Naast de medisch zorg waarop men in Nederland recht heeft, kan men ook medische zorg in het woonland krijgen. Met een zogenaamd E 106-formulier kan men zich inschrijven bij een verzekeraar in het woonland. Het E 106-formulier ontvangt men automatisch wanneer men zich bij een verzekeraar heeft aangemeld voor de zorgverzekering. Woont men in België, dan meldt men zich met het formulier bij de Mutualiteit – men betaalt een soort administratiekosten. Woont men in Duitsland, dan meldt men zich met het formulier bij de Krankenkasse aan. Bij de Krankenkasse betaalt men hiervoor een soort administratiekosten.

Is men bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekerd, dan heeft men zowel in Nederland als in het woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan men in het woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer men zich met het E 106-formulier ook in het woonland heeft geregistreerd, heeft men ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeer wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld wordt niet alles vergoed. Men kan daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kan men inwinnen bij de Mutualiteit.

Wanneer men in Nederland werkt, moet men zich in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Het staat men verder vrij om zich bij te verzekeren.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening