Fraude

Wat is zorgfraude?

Onder fraude verstaat men: “tegen beter weten in” overtreden van een wet, regel of voorwaarde, waardoor iemand een onterecht financieel voordeel (zoals bijvoorbeeld: vergoeding of dekking) haalt. Fraude in de zorg is een probleem dat helaas veel voorkomt en wat de maatschappij veel geld kost. Zo zorgt elke onterechte gedeclareerde nota tot een hogere premie. Mensen die frauderen in de zorg, halen een onterecht financieel voordeel uit de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgverzekeraars besteden veel aandacht aan fraudebeheersing met behulp van de volgende maatregelen:

 • uitwisseling van informatie tussen zorgverzekeraars in Nederland en op Europees niveau;
 • voorlichting geven aan zorgaanbieders en verzekerden;
 • controles uitvoeren op de geleverde en gedeclareerde zorg (zoals het vergelijken van declaratiepatronen en het controleren van inktsoorten om eventuele bijschrijvingen op te sporen);
 • het ‘bestraffen’ van de fraudeur:
  - Het terugvorderen van onderzoekskosten. Dit komt bovenop het gefraudeerde bedrag;
  - aangifte doen bij de politie.

Wat kunt je zelf doen?

 • declareer een behandeling niet op een andere datum dan deze heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld vanwege een eigen risico of een vergoedingslimiet);
 • controleer of een nota die wordt ingediend correct is (kloppen de behandeldatum en de gedeclareerde behandeling?);
 • neem vergoedingsoverzichten van de zorgverzekeraar kritisch door;
 • indien een nota te hoog is, of betrekking heeft op een behandeling die niet heeft plaatsgevonden, meld dit dan bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Voorbeelden van fraude in de zorg zijn:

 • verzekerden die nota’s ophogen door cijfers toe te voegen;
 • verzekerden of zorgaanbieders die de datum van de nota veranderen zodat de verzekerde beter uitkomt met zijn/haar eigen risico;
 • zorgaanbieders die niet uitgevoerde behandelingen declareren;
  malafide zaakwaarnemers die het persoonsgebonden budget van chronisch zieken of gehandicapten in eigen zak steken.

Solidariteit

Iedere verzekerde betaalt premie. Met deze inkomsten kan de verzekeraar de “schade" van verzekerden betalen die gebruik maken van de gezondheidszorg. Fraude beïnvloedt de solidariteit van de premiebetalers. Een kleine minderheid fraudeert en benadeelt hiermee helaas de eerlijke meerderheid.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening