Flexmigranten

Wat is een flexmigrant:

Een flexmigrant is een buitenlandse uitzendkracht die tijdelijk in Nederland woont of verblijft. Vaak komen de flexmigranten uit Midden- en Oost Europa. Een groot deel van de buitenlandse flexmigranten zijn in Nederland aan het werk bij bonafide ondernemingen, maar de schatting is dat ook een groot deel van de flexmigranten aan het werk zijn bij malafide bedrijven tegen slechte condities.

De flexmigranten worden veelal via Nederlandse door recruitmentbureaus benaderd om in Nederland te komen werken. De flexmigranten bieden deze bedrijven/ opdrachtgevers in Nederland voordelen ten opzichten van Nederlandse werknemers. De productiviteit is hoger, gemiddelde leeftijd is 30 en de flexmigranten zijn bovendien goed opgeleid met minimaal een mbo-diploma. Daarnaast zijn zij hier gekomen om te werken en willen zij het verblijf zo efficiënt mogelijk maken door veelal te werken.

Het grootste deel van de flexmigranten is van Poolse komaf. Deze groep is voornamelijk actief in de logistiek (vrachtwagenchauffeur) , foodsector (vlees uitbenen) , metaal & techniek en land- en tuinbouw(aspergesteken, kassen). De overige landen waar flexmigranten vandaan komen zijn Slowakije, Letland, Litouwen, Estland. Bulgarije of Roemenië ook wel de MOE-landen genoemd Midden en – Oost Europa.

Zorgverzekering

Wanneer een flexmigrant gaat werken in Nederland, dan is diegene verplicht een basisverzekering af te sluiten.

De ABU:

De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen. Hier kunnen uitzendorganisaties zich bij aanmelden. Sinds 1960 behartigd de ABU de belangen van hun leden op het gebied van flexmigranten. De ABU maakt zicht sterk voor duidelijk regels voor huisvesting en een goede samenwerking tussen de gemeentes en uitzendorganisaties. Maar ook op het gebied van contracten. ABU wil staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van flexmigranten.

Overheid

Flexmigranten brengen ook wel wat onrust met zich mee zo is er het zogenoemde Polen meldpunt geweest van de politieke partij de PVV. Standpunten zijn dat Nederlanders hun baan zijn kwijt geraakt door flexmigranten en er overlast is van deze groep zoals openbare dronkenschap, geluidsoverlast, verloedering en andere criminaliteit.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening