E-formulieren

Zorgverzekeraars en het ZiN hanteren verschillende formulieren, waarmee belangrijke zaken rond de zorgverzekering kunnen worden geregeld: E-formulieren. ‘E’ staat voor Europese; de formulieren komen voort uit afspraken die binnen de Europese Unie zijn gemaakt over zorg in het buitenland.

Veel formulieren kan je via de zorgverzekeraar aanvragen, maar sommigen kunnen alleen door een werkgever worden aangevraagd of door het ZiN worden afgegeven. Hieronder een overzicht van de gangbare E-formulieren. Tenzij anders aangegeven, zijn deze geldig in alle EU-, EER- of verdragslanden.

 • E 104
  Dit is een verzekeringsverklaring waarmee je aantoont bij de nieuwe zorgverzekering dat je een verplichte verzekering had. Aanvragen bij de vorige zorgverzekeraar.
 • E 106 (ook wel S1 formulier)
  Dit formulier is bedoeld voor als je in Nederland werkt en woont in het buitenland met gezinsleden zonder inkomen, maar ook als je werkt én woont in Nederland en uit het buitenland komt. E 106 is het bewijs dat je staat ingeschreven en premie betaalt. Daarnaast hoef je in het woonland géén zorgpremie te betalen en kan de Nederlandse zorgverzekeraar medische kosten vergoeden in het woonland. Aanvragen bij zorgverzekeraar en opsturen naar de zorgverzekeraar in het woonland.
 • E 108
  Dit is het afmeldformulier voor de E106, aan te vragen bij de zorgverzekeraar.
 • E 109 (ook wel S1 formulier)
  Dit formulier is grotendeels hetzelfde als E 106, maar er is een belangrijk verschil: het is namelijk alleen voor gezinsleden. Aanvragen bij zorgverzekeraar als de gezinsleden (zonder inkomen!) in een ander land wonen dan degene die de verzekering in Nederland heeft. Na toestemming van de zorgverzekeraar in Nederland kan dit formulier worden ingediend in het woonland, waardoor de gezinsleden recht hebben op geneeskundige zorg in het woonland en medische kosten vergoed krijgen van het ZiN. Net als E 108 ook geldig in Zwitserland.
 • E 112 (ook wel S2 formulier)
  Als je een behandeling moet ondergaan in het buitenland kan de zorgverzekeraar hiervoor met het E 112 formulier toestemming geven. Dit formulier geldt alleen als je te lang moet wachten bij een Nederlandse zorgverlener, of als je alleen bij een bepaalde zorgverlener in het buitenland terecht kan. Geldig voor behandelingen in staatsklinieken en de vergoeding komt uit de basisverzekering. De zorgverzekeraar heeft vaak ook afspraken met verschillende specialisten in ziekenhuizen, waardoor je daar terecht kunt en de kosten vergoed krijgt. Geldt alleen voor EU (excl. Spanje), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
 • E 121
  Als je in een EU-, EER-, verdragsland of Zwitserland woont en een pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt, kan je je met E 121 aanmelden bij het ZiN. Hiermee heb je recht op medische zorg, betaal je geen wettelijke zorgpremie in het woonland en het ZiN int de bijdrage voor de nieuwe zorgverzekering van het pensioen/de uitkering.

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening