Declareren

Op grond van Dwingend recht is bepaald dat zorgdeclaraties binnen drie jaar na de zorgbehandeling ingediend dienen te worden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat de zorg wordt afgenomen. De zorgverzekeraar mag niet ten nadele van de verzekerde afwijken. Er wordt wel vermeld dat de verzekerden verplicht worden binnen een bepaalde termijn aanvullende gegevens te versturen die van belang zijn voor de beoordeling. De zorgverzekeraar kan een verplichting in de polisvoorwaarden opnemen met betrekking tot de termijn waarin de zorgdeclaraties ingediend dienen te worden en de consequenties die daaraan verbonden zijn, indien de termijn wordt overschreden. Een voorbeeld van een consequentie is het recht op schade-uitkering beperken of laten vervallen. De consequenties kunnen alleen toegepast worden indien de zorgverzekeraar kan aantonen dat hij in zijn belang is geschaad.

Zorgkosten kunnen bij de meeste zorgverzekeraars schriftelijk of online ingediend worden. Bij het schriftelijk indienen van zorgnota’s is er in de meeste gevallen een declaratieformulier nodig. Het declaratieformulier dient volledig ingevuld te worden en bevat in ieder geval de naam, adresgegevens, polisnummer van de verzekerde. Samen met het declaratieformulier dient een originele zorgnota bijgevoegd te worden. Veel verzekeraars bieden tegenwoordig het gemak om online declaraties in te dienen. Om declaraties online in te dienen is dan een inlognaam en wachtwoord nodig.

Bij het declareren van zorgnota’s, kan er rekening gehouden worden met de volgende punten:

  • maak een kopie van alle documenten die ingestuurd worden;
  • probeer na te gaan of de zorgkosten onder de dekking vallen en welke vergoeding er geldt;
  • voor het online declareren kan er een foto gemaakt worden indien men de zorgnota niet kan inscannen;
  • Indien er twijfels zijn met betrekking tot de vergoeding of afwijzing, kan er een bezwaar gemaakt worden bij de zorgverzekeraar.

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening